Nhận thức rõ việc trang bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) có ảnh hưởng lớn tới kết quả học tập của trẻ ở lớp một và những năm học tiếp theo, vì vậy các địa phương đang tìm những giải pháp cụ thể để tăng cường dạy tiếng Việt ngay từ bậc học mầm non. Qua đó, chất lượng học tập của trẻ em DTTS ngày càng chuyển biến tích cực, học sinh mạnh dạn, tự tin và thích đến trường. Chiều ngày 01/11/2019 Trường PTDTBT TH Số 1 Văn Lăng đã mở chuyên đề “Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số”.

Thông qua tiết dạy chuyên đề của cô Đỗ Thị Hợp,các giáo viên của nhà trường đã trao đổi thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, của địa phương và khả năng của trẻ; lồng ghép tích hợp các nội dung tăng cường tiếng việt cho trẻ trong các hoạt động trong ngày nhằm hình thành và phát triển ngôn ngữ, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.Qua việc rút kinh nghiệm các giờ dạy thực hành, chuyên môn nhà trường đã thống nhất một số nội dung trong tổ chức thực hiện các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, qua chuyên đề đã tháo gỡ được các vấn đề đang vướng mắc ở cơ sở, từ đó nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên trong nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay./.