Thực hiện  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục. Để tích hợp tốt nội dung học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường. Vừa qua trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng tổ chức tiết dạy tích hợp nội dung học tập vào môn Đạo đức lớp 2.
Đối với học sinh tiểu học, biểu tượng về Bác Hồ gần gũi và thân thương là hình ảnh của Bác với các cháu thiếu nhi, là các địa danh gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác tại các vùng miền trên cả nước (thủ đô Hà Nội, Lăng Bác Hồ, Ao cá, Nhà sàn Bác Hồ, Làng Sen,...), các bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác.
Việc lựa chọn nội dung lồng ghép tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức phongcách Hồ Chí Minh cho học sinh tiểu học cần đảm bảo yêu cầu về nội dung trong Chương trình giáo dục, dựa vào mục tiêu, nội dung theo độ tuổi, những hiểu biết, kinh nghiệm của trẻ, thời gian tiến hành, điều kiện cụ thể của địa phương.
 Nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu được thực hiện một cách linh hoạt theo hướng tích hợp chủ đề, hoặc theo tình huống, sự kiện đang diễn ra trong thực tế (dịp sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh,...), hướng đến hình thành ở trẻ những tình cảm tốt đẹp đối với Bác Hồ và bước đầu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

            Một số hình ảnh trong tiết dạy: