Ngày 29/10, Trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng tổ chức sinh hoạt chuyên môn về hướng dẫn dạy học các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) hiện hành đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT ứng phó với dịch covid 19.

Dự buổi sinh hoạt chuyên môn có toàn bộ các thầy cô giáo  là giáo viên của nhà trường. Qua buổi sinh hoạt chuyên môn tất cả các giáo viên trong trường đều nắm được nội dung tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học trong CT GDPT hiện hành đáp ứng yêu cầu CT GDPT ứng phó với covid 19 theo công văn 3969, được xây dựng theo hướng so sánh 2 chương trình ở từng môn học để có những điều chỉnh phù hợp.  Bổ sung, tích hợp vào các nội dung, chủ đề phù hợp để đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình mới hoặc bổ sung nội dung, chủ đề mới vào thời điểm phù hợp, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện về kiến thức, kỹ năng để học thuận lợi.

Đối với các nội dung kiến thức  được điều chỉnh từ mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, sang yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực quy định trong CT GDPT mới. nên cần ưu tiên hướng dẫn tổ chức dạy học những nội dung kiến thức được bổ sung vào chương trình hiện hành. Học sinh phải được cung cấp tài liệu về những nội dung kiến thức mới để chủ động học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo”.

Song song với điều chỉnh nội dung kiến thức, việc đổi mới phương pháp dạy học là rất quan trọng. Qua buổi sinh hoạt chuyên môn  giúp học sinh được làm quen với cách dạy và học, cách kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của chương trình mới. 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn.