Ngày 26/ 11/2021, trường PTDTBT TH SỐ 1 Văn Lăng  tổ chức  tập huấn nâng cao năng lực dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho toàn thể giáo viên trong nhà trường.

       Buổi tập huấn nhằm cung cấp tổng quan kiến thức về dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình, giúp giáo viên nắm được điểm giống và khác, ưu điểm và hạn chế giữa dạy học trực tuyến với dạy học trực tiếp, từ đó có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên cũng được hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến với từng môn học hoạt động giáo dục; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hình thức này và tư vấn gỡ khó, cách xử lý tình huống phát sinh khi dạy học trực tuyến.

         Một số hình ảnh trong buổi tập huấn.