Thực hiện mục tiêu của đổi mới Giáo dục đó nền giáo dục mở, giáo dục toàn diện cho học sinh, các em học sinh không chỉ được học chữ, học nhiều kiến thức trong vở mà quan trong là phải biết vận dụng sáng tạo những kiến thức ấy vào cuộc sống, có kỹ năng sống, biết giải quyết linh hoạt tình huống. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm riêng của cá nhân. Mỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau.

Tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm sáng tạo là nội dung mới đối với trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng trong năm học này. Vậy nên khi thực hiện giáo viên còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc từ khâu thiết kế đến việc tổ chức thực hiện. Bởi Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đòi hỏi không chỉ về kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ mà còn đòi hỏi phải có thời gian.
Để giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn trong khâu thiết kế cho tiết học , chiều ngày 01 tháng 11 năm 2019, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên về nội dung này. Buổi tập huấn diễn ra trong bầu không khí cởi mở với tinh thần xây dựng và trách nhiệm. Thông qua tiết dạy của cô giáo Nông Thị Trang , mỗi giáo viên đã có thêm hiểu biết về phương pháp thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Từ đó giáo viên đã lựa chọn linh hoạt các phương pháp tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm, chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh tương đối phù hợp, phát hiện kịp thời và giúp đỡ khó khăn của từng học sinh, phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh: