Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018 của trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng đã thành công. Đó là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị công phu, chu tất từ tổ chuyên môn đến từng giáo viên. Hội thi không chỉ là nơi thi thố tài năng mà còn giúp cho GV có điều kiện trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, để cùng nhau tiến bộ và phát triển.

              KẾT QUẢ HỘI THI:

TT

Họ và tên

Dạy lớp

Kết quả chung T1+T2

Xếp loại chung

Ghi chú

1

Lý Hồng Hưởng

4

18,75

Giỏi

 

2

Nguyễn Thị Sơn

2

18,62

Giỏi

 

3

Nguyễn Thị Hạnh

3

18,25

Giỏi

 

4

Nguyễn Nhật Lệ

3 + 5

18,62

Giỏi

 

5

Nguyễn T. Kim Bình

4

19

XS

 

6

Vũ Thị Nga

5

18,25

Giỏi

 

7

Đỗ Thị Hợp

1

18,37

Giỏi

 

8

Hoàng Thế Hùng

4

18,16

Giỏi

 

9

Dương Văn Long

3

18,12

Giỏi

 

10

Vũ Thị Thủy

2

19

XS

 

11

Nguyễn Thu Ngân

2

18

Giỏi

 

12

Phạm Thu Quỳnh

3

18,25

Giỏi

 

13

Trương Thị Thu Thảo

5

18

Giỏi

 

14

Nguyễn T .Hồng Thắm

2

19

XS

 

15

Trần Thị Nhung

3+5

18,12

Giỏi

 

16

Hứa Thành Tùng

3+ 5

18,25

Giỏi

 

 

 

 

 

Tác giả: admin