Thi Viết chữ đẹp - trình bày bảng và kể chuyện cấp trường

Sáng ngày 19/12/2017 vừa qua, Chuyên môn nhà trường đã tổ Cuộc thi “Viết chữ đẹp – trình bày bảng và kể chuyện” cấp trường năm học 2017-2018.

Tham gia hội thi có 21 đồng chí giáo viên, Hội thi lần này các đ/c tham gia đều có rất nhiều cố gắng cả về nội dung, trình bày và diễn đạt. kết quả hội thi:

                     Giải A: 02 đ/c

                     Giải B: 06 đ/c

                     Giải C: 13 đ/c

 

 

 

 

                                

 

Tác giả: admin