Sáng 2-10-2018, tại Trường PTDTBT tiểu học số 1 Văn Lăng đã tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018” với chủ đề: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”.

            Các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 được phát động tổ chức, từ ngày 1-10 đến hết ngày 7-10. Nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội, học tập suốt đời vì sự phát triển toàn diện của bản thân; tạo ra hình thức học tập phù hợp cho học sinh, tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

             Các hoạt động trong tuần lễ học tập suốt đời là dịp để học sinh và giáo viên trường tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam; nâng cao nhận thức về việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Một số hình ảnh: