Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng  đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020.Hội thi bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 năm 2019. Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học; góp phần triển khai các phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Hội thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế. Các đồng chí giáo viên tham dự Hội thi trải qua ba vòng thi: Vòng thi lý thuyết, vòng thi trình bày sáng kiến, vòng thi thực hành 02 tiết dạy (trong đó có 01 tiết dạy theo chủ đề tự chọn, 01 tiết bắt thăm theo quy định).Hội thi đã thành công tốt đẹp. Kết quả Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

          Dưới đây là một số hình ảnh trong hội thi: