Thực hiện Công văn số 419/PGDĐT- GDTXngày 30/9/2022 của Phòng GD&ĐT về  việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Ngày 3/10/2022 trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người năm 2022.

 

 

 Thực hiện Công văn số 419/PGDĐT- GDTXngày 30/9/2022 của Phòng GD&ĐT về  việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Ngày 3/10/2022 trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người năm 2022.

Buổi lễ có đông đủ CB,GV,NV trong nhà trường cùng toàn thể học sinh tham gia hưởng ứng 6 nội dung sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

2. Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.

3. Các em học sinh hãy xây dựng kế hoạch, mục tiêu đọc sách của mình, tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách hiệu quả, đây là cơ hội để các em đọc nhiều sách hay, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm học tập; cần đọc sách tự giác, chuyên cần, tích cực chủ động, học từ sách vở, học ngoài xã hội, học ở thầy cô, học ở bạn bè, học kiến thức, học cách sống và đạo lí làm người, để trở thành người có ích, và sau này khi trưởng thành chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực học tập không ngừng như tấm gương học tập của chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thư viện trường học: Tổ chức giới thiệu sách hay, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách; phối hợp với phụ huynh, học sinh tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các thư viện lớp học, thư viện thân thiện, thư viện xanh,... để xây dựng phong trào đọc sách thường xuyên, hiệu quả; Thực hiện có hiệu quả mỗi tuần một tiết đọc sách trên TKB của các lớp.

5. Khai thác, sử dụng có hiệu quả trang web của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân tìm đọc.

6. Phối hợp với, các tổ chức, cá nhân để tổ chức tặng sách cho thư viện nhà trường; tặng sách, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập.

(Thảo Nguyên)