Ngày 18/02/ 2022 Công đoàn trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng tiếp tục tuyên truyền làm tốt công tác phòng dịch covid cho học sinh trong nhà trường. Các đồng chí đoàn viên Công đoàn đã kẻ vạch đường, phần luồng cho học sinh khi đến trường giữ khoảng cách khi vào lớp học.

Các đ.c ĐVCĐ say mê làm việc